Krimet e luftës mbeten në duar të EULEX’it

Sipas draft-dokumentit fillestar të autoriteteve kosovare nuk duket se ekziston gatishmëri e plotë e strukturës gjyqësore të Kosovës për t’u marrë me tërë atë që është marrë deri më tash EULEX, i cili do të merret prapë me krimet e luftës, krimin e organizuar.

Lajme

02/02/2014 11:24

Strategjia për Sundim të Ligjit e cila do t’i paraqitet Bashkimit Europian deri në fund të prillit nuk përfshinë marrjen e plotë të përgjegjësive që ka ushtruar EULEX’i deri më tani Kosovë, raporton Radio Kosova.

Kjo radio thotë se ka parë dokumentin në përgatitje të cilin po punojnë autoritet kosovare ashtu siç ka kërkuar BE’ja në kuadër të Dialogut të Strukturuar për Sundimin e Ligjit.

Platforma parasheh reforma në gjyqësor, por edhe rol ekzekutiv të gjykatësve dhe prokurorëve ndërkombëtarë në vend.

Më shumë zotime për forcimin e rendit dhe ligjit përmban strategjia për sundim të ligjit që sapo ka nisur të hartohet nga autoritetet kosovare, ashtu siç është kërkuar nga Bashkimi Evropian.

BE’ja ka kërkuar platformë konkrete nëse institucionet e vendit do të munden më shpejtë të marrin nga EULEX’i përgjegjësitë që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit.

Por, sipas draft-dokumentit fillestar të autoriteteve kosovare nuk duket se ekziston gatishmëri e plotë e strukturës gjyqësore të Kosovës për t’u marrë me tërë atë që është marrë deri më tani Misioni Evropian për Sundim të Ligjit.

Gjykatësit dhe prokurorët ndërkombëtar pavarësisht në çfarë përbërje do të kenë edhe më tej pothuajse kompetenca të plota ekzekutive në lëndët që do të trajtojnë.

Atyre do t’u mbetet në dorë materia kryesore që janë marrë deri më tani, krimet e luftës dhe krimi i organizuar. Ndërkohë që strategjia përfshin thellimin e reformave në gjyqësor, posaçërisht prova konkrete për luftë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Përmes kësaj strategjie dhe rezultateve të planit të veprimit që pritet të hartohen, BE do të mat progresin në fushën e sundimit të ligjit.

Pjesë e saj do të jenë edhe filtrimi i gjykatësve dhe prokurorëve, që janë përfshirë ose do të përfshihen në sistemin e drejtësisë.

Ministria e Drejtësisë, ajo e Integrimit dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk kanë dhënë detaje të tjera rreth strategjisë që sapo ka filluar të hartohet.

Sistemi gjyqësor i Kosovës vazhdon të konsiderohet si një nga elemente më të dobëta të funksionimit të institucioneve në Kosovë. Për këtë arsye autoriteteve kosovare u janë kërkuar plane konkrete veprimi.

Drejtori i Përgjithshëm për Zgjerim i Komisionit Evropian, Christian Danielsson në takimin e fundit në kuadër të Dialogut të Strukturuar për Sundimin e Ligjit u ka dhënë afat autoriteteve kosovare fundin e prillit për të paraqitur një strategji dhe plan veprimi për gjyqësorin.

Dialogu i Strukturuar për Sundimin e Ligjit në raport me Kosovën është njëri nga matësit e realizmit të asaj që ofrohet në diskutime politike lidhur me drejtësinë, sigurinë, gjyqësorin dhe të drejtat e njeriut. Ky dialog përfaqëson një zotim afatgjatë në mes të BE-së dhe Kosovës për fuqizimin e sundimit të ligjit, thuhet në raportin e sotëm të Radio Kosovës.